Algemene voorwaarden

 

Prijzen

De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

 

Aanbiedingen  

Alle aanbiedingen van By Mem gifts gelden zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

Kortingen kunnen niet achteraf worden verrekend.
Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar of met een eventuele vaste klantenkorting worden gecombineerd

Verzending

Voor verzending van bestellingen in Nederland boven de €50,- brengen wij geen verzendkosten in rekening. Onder de €50,- gelden de verzendkosten van PostNL, te weten:

Brievenbuspakket: € 4,60

Pakket met track & trace: € 7,25

Voor het buitenland gelden andere tarieven. Voor informatie over verzendkosten naar het buitenland vult u het contactformulier in of stuurt u een mail naar info@bymem-gifts.nl .
By Mem gifts behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen waaronder retourneren/ruilen, de kosten voor de verzending wel in rekening te brengen.

Betaling

Zodra uw betaling bij ons is binnengekomen, en het artikel is in voorraad, versturen wij uw bestelling.
Betaling geschiedt via Molly, zo kunt u met o.a. iDEAL veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

Levering 

De bestelde artikelen worden na ontvangst van de betaling liefst dezelfde dag, of anders de eerstvolgende werkdag, ter bezorging aangeboden.

De verzending wordt gedaan met PostNL en wordt per email aan u bevestigd.
By Mem gifts streeft ernaar om alle kado’s uit voorraad te leveren. Mocht het echter voorkomen dat een kado tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Indien de verwachte levertijd voor u niet acceptabel is, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Te allen tijde na het verstrijken van 30 dagen zonder dat is geleverd kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Na annulering zal terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch in ieder geval binnen 7 dagen.

Ruilen/retourneren

U heeft een afkoelingsperiode van dertig dagen om zonder opgave van reden het product te retourneren.
U dient per e-mail kenbaar te maken welke artikelen u wilt omruilen, en deze artikel(en) binnen 30 dagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.
Na ontvangst van de retourzending zal By Mem gifts het aankoop bedrag binnen 7 dagen aan u terugbetalen.

Garantie 

De garantiebepaling is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (excl. verzendkosten).
De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk en krassen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het gebruik van de kado’s zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van By Mem gifts.
Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde artikel retour, of een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig kado uit de collectie van By Mem gifts naar keuze.
Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen via info@bymem-gifts.nl  met daarin uw verzoek om reparatie of omruiling met opgaven van de defecten. Vermeld uw ordernummer, naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat.

Aansprakelijkheid

De inhoud van de webshop en overige uitingen van By Mem gifts zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. By Mem gifts kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. By Mem gifts is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.
By Mem gifts is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
By Mem gifts beeldt de kado’s omwille van de zichtbaarheid op uw beeldscherm niet op werkelijke grootte af. De werkelijke afmetingen van de kado’s worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in de omschrijving bij het betreffende kado. By Mem gifts is niet aansprakelijk voor afmetingverschillen tussen de foto’s en het werkelijke kado noch voor meetfouten in de opgegeven omschrijving.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft By Mem gifts in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat By Mem gifts gehouden is tot enige schadevergoeding.

Wijziging algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Geschillen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Met klachten kunt u terecht bij By Mem gifts middels het contactformulier of via info@bymem-gifts.nl .
Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.